Sametinget bevilget kr 166 000 i tilskudd til Løvli Eiendom AS

Sametinget bevilget kr 166 000 i tilskudd til ombygging og utvidelse av eksisterende lokaler til Løvli Eiendom AS.  i Kåfjord.

Anders Løvli har overtatt og driver ullkarderiet i Kåfjorddalen.

Dette ble opprinnelig drevet som et enkeltpersonforetak. Sommeren 2021 valgte han å omorganisere virksomheten sin. Det ble stiftet et eget selskap som eier tomt og bygg som huser virksomheten. I tillegg ble det stiftet et driftsselskap; Løvli Naturull AS. Løvli Naturull AS er motoren i systemet. De er eneste leietaker og bidrar alene til å skape økonomi i begge selskap.

Deres produksjonsprosess er med utgangspunkt i ull. Disse videreforedles til forskjellige ullprodukter. En mindre  ombygging kan bidra til at arbeidsflyten i lokalene forbedres, og at de kan øke produksjonen.  

– Sametinget er glad over å kunne bevilge tilskudd for å opprettholde gammel tradisjonskunnskap som utvikler og skaper spennende produkter, sier sametingsråd Hans Ole Eira.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira, (SP) tlf: +47 918 61 471, hans.ole.eira@samediggi.no