Sametingspresidenten: – Glad for at ingen ble dømt for sitt forsvar av rettsstaten

Sametingspresident Silje Karine Muotka er glad for at Oslo tingrett nylig frikjente de 18 menneskerettighetsforkjemperne involvert i Fosen-aksjonene.

– Frikjennelsen er et kraftig signal til regjeringen om at demonstrasjoner som konkret forsvar demokratiet og rettsstaten har et sterkt rettslig vern. Når regjeringen i over 500 dager ikke har respektert en Høyesterettsdom må den forvente demonstrasjoner og forstyrrelser rettet mot seg.

Demonstrasjonen var rettet direkte mot regjeringen, og resulterte i at regjeringen for første gang etter over 500 dager erkjente og beklaget et pågående menneskerettsbrudd.

– Jeg takker demonstrantene for det mot og de personlige omkostningene de har tatt for å forsvare menneskerettighetene, rettsstaten og grunnlaget for samisk kultur, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.