Sámi Giellagáldu: HR-sjef

Vil du lede HR-arbeidet i et nyetablert nordisk samisk språkorgan? Sámi Giellagáldu søker en tydelig og utviklingsorientert HR-sjef som har evne til å engasjere, skape et godt samarbeidsklima og bygge gode relasjoner. 

Søknadsfrist: 24.09.2023.

Dette er en stilling for deg som:

 • Er positiv og løsningsorientert til hvordan ulike systemer og verktøy kan benyttes for å optimalisere arbeidsprosesser i enheten.
 • Trives med å skape resultater i et hektisk miljø med mange prosjekter og har evnen til å arbeide strukturert og målrettet.

Dette er en stilling med stort potensiale og muligheter for den rette søker.

Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver:

Du vil støtte ledelsen og utvikle Sámi Giellagáldu gjennom å:

 • Ha ansvaret for å lede, utvikle og forvalte de administrative oppgavene i enheten
 • Være en pådriver for strategiutvikling
 • Kvalitetssikre at lover, regler og rutiner for personalhåndtering etterleves.
 • Bistå direktøren i forberedelser av saker til styremøter, ansettelsesrådsmøter og samarbeidsutvalget
 • Ha personalansvar i samråd med direktøren
 • Bidra til et godt og konstruktivt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten, samt bistå ved forhandlinger og drøftinger med tillitsvalgte.
 • Utvikle og vedlikeholde HR-prosesser
 • Lede prosesser innen rekruttering og kompetanseutvikling
 • Gi HR-faglig støtte og veiledning til ledere og medarbeidere
 • Veilede og følge opp ansatte i Norge, Sverige og Finland angående spørsmål om lov- og avtaleverk som gjelder trygdeordninger og skatt
 • Andre administrative arbeidsoppgaver

Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sámi Giellagáldus virksomhet.

Kvalifikasjonskrav: 

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå
 • Ledererfaring med tilsvarende ansvar, fortrinnsvis fra statlig sektor
 • God kjennskap til statlig virksomhet
 • Erfaring med lov- og regelverk innenfor det arbeidsrettslige området, med vekt på medbestemmelse, tariffavtaler og forhandlinger innen statlig sektor.
 • Erfaring med partssamarbeid og samspill med tillitsvalgte og vernetjeneste
 • Søker må ha kompetanse i samisk språk skriftlig og muntlig. I tillegg må den som ansettes beherske et av de skandinaviske språkene. Det er en fordel om søker kan flere samiske språk eller finsk.

Eller vektlegges:

 • Resultatorientert og når fastsatte mål.
 • En trygg og tydelig leder med en motiverende og tillitsbasert lederstil.
 • God til å bygge relasjoner og kommunisere med andre
 • Erfaring fra internasjonale arbeidsforhold innen statlig sektor
 • God i møte med andre, både til å se den enkelte og til å bygge gode lag. Du evner å utvikle et miljø for deling av kunnskap og erfaring.
 • Løsningsorientert og fleksibel i spørsmål som oppstår
 • Kunnskaper i bruk av digitale verktøy samt villighet til å lære dette
 • Kunnskaper om samiske samfunn og - kultur
 • Kunnskap om de samiske språkene i Norge, Sverige og Finland

 • Samisk språk er din hjertesak

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø og kompetansehevingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Trim i arbeidstiden
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Lønn- og arbeidsvilkår:

Stillingen lønnes etter statens regulativ i Norge, i stillingskode 1211 seksjonssjef. 

De ansatte ved Sámi Giellagáldu har formell tilknytning til Sametinget i Norge som vertskap. Dette innebærer at arbeidsvilkår som ansatte i Sametinget og andre statlige organer har, også gjelder ansatte ved Sámi Giellagáldu, uavhengig av hvilket land den ansatte bor og jobber i. Trygdeordningstilhørighet for ansatte som ikke bor og jobber i Norge, kan føre til at skatte-, pensjons- og trygdeordninger må løses på en annen måte.

Kontorstedet kan avtales.

Sámi Giellagáldu skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og bruke den enkeltes totale kompetanse vi oppfordrer relevante kandidater til å søke, uavhengig av deres funksjonsmuligheter, alder, kjønn, etnisitet, tro og seksuell legning.
Sámi Giellagáldu vil understreke tilpasning av arbeidssituasjon for ansatte som har nedsatt funksjonsevne.

For øvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 måneders prøvetid.

Søknad og kontaktinfo:

Finner du stillingen interessant og ønsker å søke?

Søknad sendes elektronisk via linken: Søk stillingen, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV - utdanning og yrkeserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Direktør Mika Saijets
Tlf. +47 78 47 41 48 / +47 902 01 138
E-post: mika.saijets@giellagaldu.org

Sámi Giellagáldu:

Sámi Giellagáldu er felles nordiske fagorgan i samiske språkspørsmål som Sametingene i Norge, Sverige og Finland har etablert i fellesskap som en administrativ driftsenhet ved Sametinget i Norge. Fagorganet ledes av et eget styre hvor de tre sametingene har lik innflytelse.

Vi arbeider med språkrøkt og normering av de samiske språkene på tvers av landegrensene. Vi har en administrasjon som opererer både i Finland, Sverige og Norge med ansatte i alle tre land.

Målet er å etablere en velfungerende administrasjon, med en effektiv og god faglig ledelse, samt skape et godt arbeidsmiljø og arbeide for at Sámi Giellagáldu er en attraktiv arbeidsplass.

Sámi Giellagáldus administrasjon er under etablering og består av totalt 12 årsverk, som ledes av en direktør. 
Sámi Giellagáldu har hovedkontoret i Karasjok i Norge. 

Søknadsfrist

24. september 2023