Samiske tall forteller 13 legges fram

Faglig analysegruppe for samisk statistikk legger i dag fram rapporten Samiske tall forteller 13.

I den forbindelse blir det også lagt til rette for korte presentasjoner av bidragene i rapporten. I år blir disse presentasjonene avholdt digitalt under Sametingets komitéuke, 18. november kl. 13.00-14.30, og dette vil bli streamet på Sametingets web-TV.

Faglig analysegruppe for samisk statistikk skal hvert år legge fram en rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sametinget. Rapporten Samiske tall forteller skal, så langt mulig, gi oversikt over og analyse av situasjon og utviklingstrekk i det samiske samfunnet i Norge. Rapporten legges til grunn for det årlige budsjettarbeidet og for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.

I Samiske tall forteller 13 skriver Snefrid Møllersen og Iulie Aslaksen om bruk av samisk statistikk i et overordnet perspektiv. Lene Antonsen og Trond Trosterud skriver om bruk av digitale ressurser for samisk språk. Trosterud skriver i tillegg om samiskspråklig litteratur utgitt i Norge. Kevin Johansen ser på situasjonen for samisk språk i barnehagen og Anders Sønstebø skriver det årlige kapitlet om samiske tall.

Samiske tall forteller 13 - Kommentert samisk statistikk 2020 (PDF, 3 MB)

Les mer om Samiske tall forteller