Seksjonssjef ved språkforvaltning og politikk

Sametingets språkavdeling, seksjon for språkforvaltning og politikk har ledig en fast, 100% stilling som seksjonsleder.

Søknadsfrist: 15.09.2023.

Seksjonen du skal lede har ansvar for oppfølgingen av Sametingets strategi for samiske språk, Giellalokten.
Det innebærer oppgaver som forvaltning av Sametingets tilskuddsmidler til samiske språkformål og arbeid med politikkutvikling for å styrke samiske språk og samarbeid med sentrale myndigheter om språkutviklingsarbeid.

Mer konkret handler dette om oppgaver som å følge opp tilskuddsmottakere, både mottakere av direktetilskudd og søkerbaserte tilskudd, bistå politisk ledelse i utviklingen av tiltak for å nå politiske mål og samarbeid med regjeringen om for eksempel lovendringer og forskriftsendringer innenfor språkområdet.

Sametingets administrasjon er i gang med en gjennomgang av organiseringen av administrasjonen. Det kan innebære at det kommer endringer i hvilke oppgaver som vil ligge til seksjonen. Organiseringsgjennomgangen skal være ferdig i begynnelsen av 2024

Sametinget har flere kontorsteder å velge mellom, og du kan jobbe ved et kontorsted som har ledig kapasitet. 

Sametingets ansatte må påregne seg på noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

Seksjonssjefstillingen innebærer faglig ledelse av arbeid og personalansvar i seksjonen. Du må ha stor arbeidskapasitet og trives med å ha mange baller i lufta.

Det forventes at du skal kunne planlegge og løse enhetens oppgaver innenfor fastsatte frister og tildelte ressurser i forhold til politiske bestillinger og virksomhetens målsetninger. Du har ansvar for kvaliteten og ferdigstillelsen av leveransene.
Det forventes at du skal kunne organisere, prioritere, fordele og følge opp arbeidsoppgaver.
Du inspirerer og motiverer dine medarbeidere, er en god sparringspartner for dine medarbeidere i faglige spørsmål, og du tør å beslutte. Det forventes også at du skal kunne formidle og effektuere overordnede mål og strategier.
Du forventes å ha god budsjettdisiplin. Gjennom din jobb som leder hos oss vil du møte og samarbeide med mange mennesker i ulike roller og posisjoner, både internt og eksternt. Dette krever at du er trygg på samhandling og relasjonsbygging.

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av Sametingets strategi for samiske språk, Giellalokten.
 • Oppfølging av kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk.
 • Oppfølging av fylkeskommuner i forvaltningsområdet for samisk språk
 • Oppfølging av samiske språksentre
 • Saksbehandling av tilskuddsøknader for 7 tilskuddsordninger
 • Oppfølging av lovarbeid som omhandler språkrettigheter

Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som har:

 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor relevante fag, for eksempel ledelsesfag, samfunnsfag, samisk språk. Om du har minimum bachelorgrad eller tilsvarende, samt minimum fem års relevant erfaring kan du komme i betraktning for stillingen. Lang arbeidserfaring kan kompensere noe for manglende krav om utdanning. Ellers viser vi til statsansattelovens § 3 – kvalifikasjonsprinsippet.
 • Ferdigheter til å motivere og oppnå resultater gjennom andre.
 • Ferdigheter til å arbeide strukturert og selvstendig.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på både samisk og norsk.
 • Kjennskap til det samiske samfunn, og til politikk og beslutningsprosesser som angår situasjonen for samiske språk.

I tillegg er det fint om du har:

 • Har kjennskap til lovverk som gjelder samiske språkrettigheter og offentlig forvaltning.
 • Har arbeidserfaring med personalledelse.
 • Er trygg i lederrollen og tør å gjøre beslutninger.
 • Er dyktig til å skape gode relasjoner, både internt og eksternt.

Videre vektlegges personlige egenskaper som.

 • Evne til å jobbe selvstendig, effektivt og strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Er fleksibel og serviceinnstilt

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Hos oss får du jobbe med spennende oppgaver i et mangfoldig miljø i Sametinget.

Du vil bli en del av en virksomhet under utvikling og med mye engasjement og godt arbeidsmiljø. Vi er stolte over å ha et langsiktig mål om at samisk er vårt hovedspråk og jobber med strategier for å nå det målet på sikt. Mange medarbeidere hos oss behøver kompetanse i både muntlig og skriftlig samisk før vi når det målet.

Sametinget følger statlige lov- og avtaleverk.

Hos oss får du:

 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i områder som tidligere var Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 20 % pr. år, inntil kr 30.000, og særskilt skattefradrag. Gratis barnehageplass i Finnmark og nord-Troms fra 1.august 2023.
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • En time per uke kan du trene i arbeidstida
 • Kompetanseheving innen samisk språk og kulturforståelse

Lønn og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter statens regulativ som 1211 Seksjonssjef, Fra: ltr 63/ 615 700 til: ltr 78/821 100 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner

 • Det vil trekkes 2 % fra lønnen som innskudd til Statens pensjonskasse

Nyansatte som ved tiltredelse har formell utdanning på høyskole eller universitetsnivå 60 studiepoeng i samisk, og forplikter seg til å jobbe tospråklig vil få en engangsbonus ved tilsettelse tilsvarende to månedslønner

Positiv særbehandling:

 • Sametinget mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV.
 • Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. 

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.

Stillingen har 6 måneders prøvetid

Søknad

Finner du stillingen interessant og ønsker å søke?

Søknad sendes elektronisk via denne link: Søk stillingen. Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV - utdanning og yrkeserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Sammen styrker vi Sápmi

"Sammen styrker vi Sápmi" er Sametingets visjon for arbeidet som gjøres av ansatte. Sametingets overordnede oppdrag er at gjennom Sametingets politikk og forvaltning bevarer vi samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Våre verdier i Sametinget 

 • i samisk ånd 
 • åpenhet 
 • samhandling 
 • inkluderende 
 • pålitelig og lojal 

Sametinget jobber mot følgende mål for å oppnå vår visjon:

 • Vi har kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Vi har samisk som hovedspråk
 • Våre prioriteringer og handlinger er tuftet på birgejupmi (bærekraft)
 • Vi er ledende i samisk samfunnsutvikling
 • Vi er en attraktiv arbeidsplass

Søknadsfrist

15. september 2023