Slik skal Sametinget behandle Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Sametinget vier hele plenum i mars til behandling av rapportens innhold. Første instans er Sametingets komitéer 19.-23. februar 2024.

Behandlingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport blir en historisk hendelse i Sametingets plenum, og den største enkeltsaken Sametinget har fått til behandling så langt. Sametingsrådet fremmer til sammen 8 saker til behandling i mars som kommenterer rapporten.

– Sametingsrådet støtter seg på kommisjonens vurderinger av forsoning som en lang prosess og et fremtidig mål. Svært mange høringsuttalelser er opptatte av at man må være forsiktig med å legge press på grupper om å forsone seg, og at mye av det tapte må repareres først. Sametingsrådet foreslår en rekke tiltak som kan bidra til dette, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR). 

Dette er Sametingets første behandling rapporten, og vurderer den overordnet og tematisk etter pilarene som kommisjonen har identifisert. I tillegg løfter sametingsrådet egne saker om menneskelige omkostninger og næring. Sametingsrådet vil komme tilbake til plenum med egne saker som ser på de spesifikke forholdene som gjelder lokalt i de samiske områdene.  

– Oppfølgingen av Sannhets- og forsoningskommisjonen angår hele det samiske folket, og vi er glade for at vi fikk inn svært mange høringsuttalelser. Disse har vi gjort vårt beste for å ta vare på i vår behandling. Vi ser at behovene for å tiltak er stort over alt, og mener det trengs tilbud og møteplasser i alle samiske områder. Alle samer må få mulighet til å ta tilbake både stolthet, kultur, tradisjoner eller språk, om de ønsker det, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Her finnes plenumssakene:

Sametingets overordnede vurderinger

Sannhet og forsoning – Menneskelige omkostninger

Pilar 1: Kunnskap og formidling 

Pilar 2: Språk og opplæring

Pilar 3: Kultur og kulturminner 

Pilar 4: Forebygging av konflikt 

Pilar 5: Implementering av regelverk

Sannhet og forsoning - Næring