Sterke språkmodeller-rapport lansert

Arbeidsgruppen har overrekt rapporten «Sterke språkmodeller» til sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen 3. mai 2022.

Sametinget har i forbindelse med prosjektet Sámi mánát ođđa searvelanjain - Samiske barn i nye pedagogiske rom (SáMOS), i mars 2021 utnevnt en arbeidsgruppe som hadde til mandat å definere sterke språkmodeller i samisk kontekst, og å komme med faglige vurderinger og anbefalinger om bruk av sterke språkmodeller i samiskspråklige barnehager og skoler. Arbeidsgruppen har hatt medlemmer fra norsk, svensk og finsk side av Sápmi.

Rapporten er i to deler. Del 1 Sterke språkmodeller I: Bakgrunn og definisjoner, forklarer og definerer forskjellige språkmodeller. I del 2 Sterke språkmodeller II: faglige vurderinger og anbefalinger, har arbeidsgruppen sett nærmere på språkmodellenes praktiske sider. 

I rapporten er det både konkrete forslag og tydelige krav om hvordan språket kan styrkes i barnehager og på skolen. Sametinget vil bruke rapporten i det videre arbeidet med  å utforme en fast struktur for bruk av sterke språkmodeller i barnehager og på skolen. Målet er at barn får et samiskspråklig barnehagetilbud og samiskopplæring på skolen som bidrar til at barn blir samiskspråklige.

Arbeidsgruppen består av professor i samisk sosiolingvistikk Annika Pasanen, overingeniør og språkforsker Inga Lill Sigga Mikkelsen, førstelektor Berit Anne Bals Baal og samisk barnehagelærer og prosjektarbeider for SáMOS Ánne-Márge Päiviö.