Støtte til bok om samisk matkultur

Sametingsrådet har bevilget 408 250 kroner i støtte til Bárus lagadus til å utgi boken «Boazu biebmun, ávnnasin ja dálkkasin» skrevet av Máret Rávdná Buljo. 

Boken inneholder oppskrifter på samisk mat med hovedvekt på bruk av hele reinen på forskjellige måter. 

I tillegg dokumenterer boken den immaterielle kulturarven rundt matkultur, eksempelvis hvorfor vi gjør som vi gjør med matbordet, når vi lager mat i lávvuen, hvordan og hvorfor det er viktig å holde det ryddig i lávvuen og hvorfor man tømmer litt kaffe i ildstedet.

Oppskriftene i boken baserer seg på Buljos erfaring som kokk og reineier. Forfatteren har utviklet oppskrifter over tid, og man vil finne både tradisjonelle og fornyete oppskrifter som er tilpasset nåtiden. 

– Samiske mattradisjoner er en viktig del av vår kulturarv og denne boken er viktig å få tilgjengelig for både det samiske samfunn, men også for et bredere publikum, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR). Videre sier hun at Buljo allerede er kjent for å delta både internasjonalt og nasjonalt i kokkeverden, og har fokus på å ikke bare lage mat, men også formidle samisk matkultur og tradisjoner sammen med maten. 

Boken skal skrives på nordsamisk og engelsk for å kunne nå ut til et større marked i tillegg til Sápmi. 

Sametinget har igangsatt et prosjekt som skal styrke arbeidet i forbindelse med urfolks matsystemer. Arbeidet skjer i tilknytning til at FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har lansert en koalisjon for urfolks matsystemer og Sametinget deltar allerede i denne styringsgruppen. Sametinget har gjennom en forstudie fått en oversikt over litteratur, publikasjoner og prosjekter som omhandler matsystemer i Arktis, og skal arbeide med å kartlegge de viktigste samiske matsystemene i Sápmi.  

– Boken til Máret Rávdná Buljo vil være et fantastisk bidrag til dette arbeidet, og boken vil ikke bare bli en viktig samfunnsmessig nytte til Sápmi, men også i en internasjonal sammenheng. Den vil være et viktig bidrag i arbeidet med vår immaterielle kulturarv, avslutter Jåma.

Tilskuddet er bevilget over ordningen Tilskudd til prosjektstøtte til samisk litteratur.