Støtte til Samisk Hus Oslo

Sametinget har bevilget et tilskudd på 360 000 kroner til Samisk hus Oslo som skal gå til et forprosjekt med sikte på å etablere et samisk helsenettverk.

Bakgrunnen for søknaden til Samisk Hus Oslo er at de ønsker å etablere et samisk helsenettverk i Oslo og omegn. Dette nettverket skal koble sammen samisk helsepersonell i kommunen og i helseforetak som arbeider for å gi samiske pasienter likeverdige helsetjenester. Samisk helsenettverk i Oslo skal ivareta samiske pasienter og deres pårørende, jobbe aktivt med kunnskapsformidling, prosjektutvikling og utvikling av likeverdige helsetjenester.

– Vi ser behov for å styrke helsetjenester for samer i Oslo og omegn, og det er prisverdig av Samisk Hus Oslo å starte med et nettverk som skal være til nytte for helsepersonell og dermed for samiske pasienter og pårørende, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Samisk helsenettverk vil være et virkemiddel for tilnærming av likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen og bidra til fagutvikling og kompetanseheving i helse- og omsorgstjenestene til samiske brukere.

– Det er en stor samisk befolkning i Oslo og omegn, både permanent og for en tid. Sametinget kjenner til at samiske pasienter har etterspurt tjenester hvor samisk språk og kultur er ivaretatt. Prosjektet som Samisk Hus Oslo nå igangsetter vil være et viktig steg på veien til å få bedre helsetjenester for samer i Oslo, avslutter Myrnes Balto.