Støtter prosjekt i Kvænangen som har fokus på tradisjonell kunnskap om reindrift

Sametingsrådet gir tilskudd på 150 000 kroner til et prosjekt i Kvænangen der elever får mulighet til å bli kjent med reindrift som lokal bedrift og næring.

Alle de hundre elevene i Kvænangen barne- og ungdomsskole skal lære om den tradisjonelle reindriftspraksisen og dens betydning som en næring. De skal også få kunnskap om reinsdyr, deres atferd, livsstil og betydningen reinen har i den samiske kulturen.

Formålet er blant annet å skape en god relasjon i lokal befolkning, der elevene får mulighet til å bli kjent med reindrift som en lokal bedrift og næring. 

– Jeg er glad for det engasjementet skolen viser gjennom ønsket om å øke kunnskapen om samisk reindrift i skolen. Samtidig gir prosjektet elevene innsikt og forståelse for denne næringen som er en viktig del av Kvænangen, sier sametingsråd Berit Marie P. E. Eira (JSL).

Å temme og kjøre med rein er en kunnskap som ble brukt veldig mye før i tiden når man brukte reinen til å transportere folk eller materiell fra en plass til en annen. Imidlertid har denne praksisen avtatt betydelig i moderne tid på grunn av mer effektive transportmidler, som for eksempel snøskutere. Elever skal i prosjektet få ta del i og lære om denne spesielle tradisjonelle samiske kunnskapen.

Elevene skal også lære tradisjonelle metoder for tilberedning av mat.

– Elevene får mulighet til å lære om lokal samisk tradisjonell kunnskap gjennom praktisk arbeid. Slike prosjekter er viktige supplement i opplæringen, sier Eira.