Tale ved grunnsteinsnedleggelse for nye Beaivváš og Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvlla

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale ved grunnsteinsnedleggelse for nye Beaivváš og Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvlla. 

(Talen er på norsk og nordsamisk)

Buorre beaivi didjiide buohkaide!  Kjære alle sammen!

56. Vuoi du, vuoi du /åh din, åh din
Stuoris lea du jáhkku / stor är din tro
Ja nu dáhpáhuvvá / och så sker
Mot don jáhkátnai / som du tror

Ja go son manná /och når han går
Oainnán /ser jag
Nu duodain / verkligen
Son dahká dan dáhpáhuvvat/ han får det att skje

 

Nils Aslak Valkeapää– Beaivi Áhčážan

I dag er det en stor dag for kultur Sápmi, og en stor dag for samisk kompetanse og utdanning. Jeg vil gjerne takke dere alle som har stått på i mange tiår, og jeg vil spesielt takke tidligere rektor Ellen Inga O. Hætta som har kjempet en hard kamp, både politisk og administrativt, for å få dette flotte bygget til Guovdageaidnu.

Ollu giitu buori barggu ovddas, Ellen Iŋgá!

I dag legger vi ned grunnsteinen for et bygg som skal romme vårt samiske nasjonalteater Beaivvas og fremtidens viktigste ressurs – våre ungdommer – som her endelig skal få gjennomføre sin videregående opplæring i et flott og moderne bygg.

Jeg håper med hele mitt hjerte at denne samlokaliseringen mellom vårt nasjonalteater og den videregående skolen gir grunnlag for nye synergier og nye arbeidsmåter som kan berike både oss som folk og de som skal ha sin daglige arbeidsplass i denne bygningen. Beaivváš Sámi Teáhter og Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla er viktige institusjoner for det samiske samfunnet.

Med denne grunnsteinsnedleggelsen så legger vi vårt håp i at dette lokalet skaper et trygt og godt hjem for skaperkraften og for kunnskapsutviklingen. Begge disse dimensjonene er avgjørende for det samiske samfunnet. Her skal kulturen blomstre og fremtiden bygges.

Beaivváš Sámi Teáhter, - den aller første teaterforestillingen dere satte opp var musikalen “Min duoddarat- våre vidder” i 1981, rett før Alta-kampen fikk sitt klimaks.  Jeg vil bare si at kraften og visjonene som dette bygde på, er noe vi alle fortsatt har med oss i våre liv i dag. Vi vet at det har blitt kjempet og at alle milepæler og initiativer som har kommet siden den tid har krevd at noen hadde en drøm, at de hadde vilje til å virkeliggjøre denne drømmen, og at de har brukt så mye av sine krefter for å få etablert vårt samiske nasjonalteater.  

I 1983 var dette en av beskrivelsene av visjonene for vårt nasjonalteater: “Teater kan være et viktig middel i kulturkampen, om det anvendes rett.  Og det finnes nok stoff å ta fatt i. Om språklige-, samfunns- og kulturelle motsetninger- og hele den den samiske livssituasjons mosaikken!

Dette er også en STOR dag for vår ungdom, de eier vår fremtid! Med deres kunnskapsutvikling skapes de nye tankene og kunnskapene som Sápmi behøver i form av nye tenkere, nye fagfolk og i en skole som bygger på solid tradisjonell kunnskap. Når de unge møter dette i skolehverdagen, så har de med seg en trygg kunnskapsbase for det livet de skal leve fremover.

Jeg vet at et nytt moderne skolebygg med gode fasiliteter vil skape ny energi, sterk motivasjon og nye kunnskaper både hos våre ungdommer og de ansatte. Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla er en unik skole med urfolksstatus, hvor verdsetting av samisk tradisjonskunnskap og samiske perspektiver prioriteres.

Dette er en gledens dag for alle, så må jeg påminne om at den samiske hverdagen kan være og er krevende. Fremdeles kjemper vi for våre rettigheter, og fornorskningens tid er heller ikke forbi.  Vi trenger at det skapes rom og plass for nye krefter og nye milepæler. Mitt håp og ønske er at dette bygget kan legge til rette for dette.

Jeg vil avslutningsvis gratulere vår samiske arkitekt Joar Nango, Snøhetta, Econor, 70°N arkitektur, Statsbygg og alle involverte her i Guovdageaidnu.

I dag er jeg en stolt sametingspresident og ønsker å gratulere både Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla og Beaivváš Sámi Teáhter.