Tildelinger fra sametingsrådet uke 52

Her er bevilgninger fra sametingsrådet fra uke 52 i 2022: 

Tildelinger fra sametingsrådet
Tilskuddsordning Søker Tittel Tilskudd
Marine næringer JACOBSENS FISK OG FANGST Kjøp av ny båt 65000
Marine næringer MIE KYSTFISKE OG FANGST AS Kjøp av eldre fiskefartøy 300000
Marine næringer NESHAVN FJORDFISKE AS fiskefartøy og bruk 300000
Marine næringer POLINA KISYOVA AS Kjøp av fiskebåt 300000
Marine næringer STARFISH V/ STEFKA DIMITRTOVA SHTIRKOVA Kjøp av fiskebåt og utstyr 300000
Jordbruk, hagebruk og skogbruk KATHINKA WIGELIUS Ombygg fra melkestall til melkerobot 300000
Jordbruk, hagebruk og skogbruk NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE Fra båsfjøs til løsdrift 200000
Tilskudd til variert næringsliv KARLSEN 3D SCAN Etablering av 3D scanning tjeneste i Nord-Troms 363000
Institusjonsutvikling STIFTELSEN DEANU JA VÀRJJAT MUSEASIIDA/ TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA Fotokunst: UT I VIDE VERDEN - i dialog med John Savios kunst 65000
Tilskudd til prosjektstøtte til samisk litteratur TJIHKKOM ALMMUDAHKA Hobihtta 323000
Tilskudd til helse-, omsorgs- og barnevernprosjekte PORSANGER KOMMUNE Selvmordsforebyggende arbeid 306000
Tilskudd til regionalutviklingsprosjekte STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Utvikle Saemien Sijte som attraksjon og reisemål 205000
Tilskudd til regionalutviklingsprosjekte TINDVED KULTURHAGE AS Ressursgruppe for sørsamisk medieproduksjon i Trøndelag 200000