Tilskudd til førstegangskjøper av fiskefartøy

Sametinget har bevilget tilskudd på 250 000 kroner til Sandra Ring på Seiland i Alta kommune til kjøp av fiskefartøy, samt 33 000 kroner til redskap.

- Det er flott å se at vi kan være med å støtte opp om fiskeriene i Sápmi. Jeg er glad for at vi er med å legge til rette for at nye fiskere kommer inn i næringen og da spesielt unge kvinner. For våre kystområder er hver eneste nye fisker en ressurs som vi gjerne hjelper frem, sier Sametingspresident Silje Karine Muotka.

Tilskuddet er gitt over Sametingets tilskuddordninger til marine næringer.