Tilskudd til kulturtiltak

Sametingsrådet har bevilget til sammen 661 500 kroner til ni ulike prosjekter og produksjoner med kulturell og kunstneriske uttrykk.

Sametingsrådet har bevilget 200 000 kroner til Bjørn Film & Story i Tromsø til prosjektet Håndtak.

Dette er en teaterforestilling der temaet er rusmisbruk, vold og møtet mellom ulike samiske identiteter. I fokus er det interne samiske, både hvordan fornorskning får konsekvenser i enkeltmenneskers liv, men også hvordan man selv roter det til, uavhengig av etnisitet.

Målet med prosjektet er å skape et kunstnerisk utgangspunkt for dialog om disse temaene. Teaterforestillingen er basert på den samiske forfatteren Siri Broch Johansen sine tekster. Forestillingen er et samarbeid mellom Bjørn Film & Story, Hålogaland Teater og Åarjelhsaemien Teatere.

– Det er viktig å skape et kunstnerisk uttrykk for vanskelige tema innen rusmisbruk og krenkelser, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR).

IDJA Markus Johnsen Thonhaugen i Bodø får et tilskudd på 70 000 kroner til en samisk slam-electronicaforestilling, Fápmu.

Forestillingens mål er å gi et innblikk i samenes kamp for å oppnå rettferdighet og likestilling gjennom å kombinere to ulike uttrykksformer for å skape en ny og kraftfull kunstform – samisk slam-electronica, hvor samisk electronica og slampoesi forenes for å fortelle en historie om urfolkskamp.

– Prosjektet er nyskapende, og er en spennende måte å fortelle en historie om urfolkskamp på, sier Jåma.

Sametingsrådet har også bevilget Stiftinga Hilmar Alexandersen i Steinkjer et tilskudd på 70 000 kroner til ferdigstillelse av utstillingsserien JORD-LUFT-VANN.

Formålet med prosjektet er å formidle den sørsamiske kulturens natursyn. Den samiske kulturens naturkunnskap, filosofi og mytologi ligger som et grunnfundament i utstillingene. Utstillingene produseres i samarbeid med Saemien Sijte. Disse utstillingene skal vises på nye og større visningssteder, slik at sørsamisk kunst og kultur blir synlig på nye arenaer.

– Utstillingene tematiserer vår tids og den samiske kulturens natursyn, og tar opp et interessant og viktig tema, sier Jåma.

I tillegg er følgende søkere tildelt støtte:

  • Wang Design Consult: When Sámi meet Yami 1979 to 2023 – 60 000 kroner
  • Prosjektverkstedet Tania Lopez: Kråkesølvteknikk, digital formidling for barn, unge og voksne – 60 000 kroner
  • Musken aktivitet - Måske dåjma: Måskeståhkusa/Muskenlekan 2023 – 54 000 kroner
  • Salten friteater SA: Forestillingen Gáhtot – Bortkommet rein – 52 000 kroner
  • Sirpmá gilisearvi/Sirma bygdelag: GÁKŠU Sirbmá filmfestival – 50 000 kroner
  • Festspillene i Nord-Norge: Nordaførr – 45 500 kroner

Til sammen er det ni ulike tiltak som har fått tilskudd fra sametingsrådet i denne omgang. Alle tilskuddene er gitt over tilskuddsordningen kulturtiltak. Tilskuddsordningens mål er å gi gode rammevilkår for samiske kunstproduksjoner og kulturopplevelser. Ordningen har en åpen søknadsfrist frem til 1. november 2023.