Tilskudd til podkast for barn og til kunstverk i offentlig rom

Sametingsrådet har gitt et tilskudd på 200 000 kroner til Guldal Rec ved Ann-Mari Andersen til barne-podkasten «Elle og Májjás univers – sesong 2», og et tilskudd på 100 000 kroner til Maret Anne Sara til prosjektet etablering av monumentalt og varig kunstverk til offentlig rom i Kautokeino.

«Elle ja Májjá máilbmi/Elle og Májjás univers» er en digital lydbok-serie for barn mellom 2 og 6 år. Den utgis som podkast, og handler om kattungene Elle og Májjá og forskjellige situasjoner de havner i. Barna får følge dem på deres eventyrlige turer og opplevelser. Hver episode består av korte fortellinger på omkring 10 minutter. Språket er enkelt og lettfattelig. Målet er å stimulere barnas egen forestillingsevne gjennom lytting. Nå har Guldal Rec fått et tilskudd på 200 000 kroner til sesong 2 av lydbok-serien.

– Det er så viktig at det lages podkaster og lydbøker for samiske barn. Dette er en gruppe som lett kan bli borte i vrimmelen av lydbøker og podkaster for voksne, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR).

Bevilgningen gis fra tilskuddsordningen Tilskudd til prosjektstøtte til samisk litteratur. Målet for tilskuddsordningen er kvalitativ litteratur som er tilgjengelig på samisk, og ordningen har åpen søknadsfrist frem til 1. desember 2023.

I forbindelse med det samiske kunstnerkollektivet Dáiddadállu sitt 10 års jubileum har den anerkjente samiske kunstneren Maret Anne Sara utarbeidet et stort kunstverk til offentlig rom i Kautokeino. Verket er planlagt i samarbeid med Dáiddadállu, Kautokeino kommune, reiselivsprosjektet i Kautokeino, Ovddos AS og KORO, og det er montert på den sørvendte ytterveggen til kommunehuset i Kautokeino. Dette gir verket synlighet fra E45, samtidig som verket er sterkt til stede for lokalbefolkningen. Målet er at verket skal bidra til et attraktivt samfunn for folk og næring, samt invitere til formidling og nytenking.

– Det er veldig lite samisk kunst som smykker offentlige bygg i Sápmi. Det er derfor gledelig at det er tatt initiativ til at den samiske kunstneren Maret Anne Sara sin kunst blir synlig for innbyggere og besøkende i Kautokeino, sier Jåma.

Bevilgningen gis fra tilskuddsordningen Kulturtiltak. Målet for tilskuddsordningen er gode rammevilkår for samiske kunstproduksjoner og kulturopplevelser, og ordningen har åpen søknadsfrist frem til 1. november 2023.

– Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre folk til å søke tilskudd over Sametingets tilskuddsordninger, sier Jåma.