Tilskudd til variert næringsliv i Sápmi

Sametinget har tildelt i alt 656.000 kroner til tre søkere innen variert næringsliv. 

  • Bugøynes Fiskeriservice AS i Bugøynes har fått tildelt 126 000 kroner til sitt prosjekt «Bugøynes Explore», som er å tilby ulike reiselivstjenester i Bugøynes.
  • Kievra AS i Tana har fått 130 000 kroner til å styrke bedriften og tilpasse seg markedet ved å tilby cafédrift i frittstående lokale i ved treningssenteret som de driver i dag.
  •  Varangerbonden Arild Wiltmann Kero i Varangerbotn har fått støtte på 400 000 kroner til å videreutvikle sitt konsept om lokalmat, håndverk og overnatting.
     

- Det er flott å se at vi kan være med å støtte opp om næringslivet i Sápmi. For det samiske området er hvert eneste levedyktige prosjekt en viktig ressurs, sier Sametingspresident Silje Karine Muotka.

ilskuddene er gitt over Sametingets tilskuddordninger til variert næringsliv.