Utfordringer med valgmanntallets innmeldingsside

Sametinget opplever for tiden tekniske utfordringer med siden for innmelding til Sametingets valgmanntall, som gjør at enkelte kan oppleve å få feilmeldinger ved innmelding.

Sametinget har fått tilbakemeldinger om at enkelte som har krysset av riktig på skjema allikevel får melding om at de ikke oppfyller kriteriene.

Dette er avvik, og vi ber at folk som opplever dette melder dette inn til Sametinget. Ta kontakt med Sametinget, via e-post samediggi@samediggi.no eller på telefon 78 47 40 00.

Sametinget beklager det inntrufne og jobber med å løse saken.