Vil forbedre samisk barnehagetilbud og fjernundervisning

Etter forslag fra Sametinget vil regjeringen sette ned en ekspertgruppe som skal se på hvordan samiske barns barnehagetilbud kan forbedres. Det skal også gjøres et større helhetlig arbeid med samisk fjernundervisning.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun Kunnskapsdepartementet/Martin Siewartz Nielsen

I går ble det halvårlige møtet mellom kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) gjennomført.

Sametingsrådet og statsråden har innført faste halvårlige møter. Blant tema på møtet var ekspertgruppe for barnehage og samisk fjernundervisning.

Etter forslag fra Sametinget vil regjeringen sette ned en ekspertgruppe som skal se på hvordan samiske barns barnehagetilbud kan forbedres. Samisk barnehagetilbud er et av de aller viktigste tiltakene for å styrke og utvikle samisk språk og kultur. Kunnskapsdepartementet skal nå i gang med forberedelsesarbeidet og vil ha dialog med Sametinget om både mandat og om innspill til aktuelle kandidater som kan sitte i en slik gruppe.

Fjernundervisning er en sentral del av samiskopplæringen til elever over hele Norge. Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet gjennomførte 29. april et innspillsmøte i Tromsø om fjernundervisning. Innspillene peker på en rekke utfordringer.

Kunnskapsdepartementet vil i dialog med Sametinget utarbeide oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet (Udir) for kunnskapsinnhenting om fjernundervisning og å utarbeide strategi for å forbedre kvaliteten på fjernundervisning. Sametinget vil også samarbeide med Udir i dette arbeidet.

– Sametinget og Regjeringen diskuterer nå to sentrale deler av opplæringstilbudet for samiske barn. Hvis vi lykkes med arbeidet vil det kunne utgjøre stor forskjell for samiske barn og for fremtiden for samiske språk. Jeg er fornøyd med at regjeringen også ser behovet for en ekspertgruppe og behovet for et større helhetlig arbeid med samisk fjernundervisning. Dette ser jeg frem til å følge opp i vårt videre samarbeid, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

– Regjeringen har klare ambisjoner om å styrke samisk språk og kultur. Vi vet at noe av det viktigste vi kan gjøre for å ta vare på det samiske språket er å la barn få lære og bruke samisk i barnehagen. Utfordringen i dag er å få nok utdannede lærere og barnehagelærere med samiskspråklig kompetanse. Vi vil derfor sette ned en ekspertgruppe som vil se på hvordan det samiske barnehagetilbudet kan forbedres slik at enda flere barn kan få et godt samisk barnehagetilbud, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

I går ble det halvårlige møtet mellom kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) gjennomført. Kunnskapsdepartementet/Martin Siewartz Nielsen