Sametingsadministrasjonens overordnede strategi

2 Verdier

Verdiene våre beskriver hvordan vi skal møte og behandle hverandre både internt og eksternt. De skal være fundamentet for vår måte å forholde oss til omgivelsene på. Videre skal verdiene forstås som helt grunnleggende forventninger til hvordan vi skal løse våre oppgaver. De skal prege hele organisasjonen ved å være lett gjenkjennbare i organisasjonskulturen, synlige for andre og gjelde i gode og dårlige tider.

Sametingets arbeid for å styrke og utvikle samiske samfunn bygger på grunnleggende samiske verdier.

Sametingets etiske retningslinjer sikrer at verdiene nyttes til det gode.

Våre verdier hjelper oss å ta riktige valg – hver dag!

Sámi vuohki – I samisk ånd

 • Vi bruker og fremmer samisk språk aktivt.
 • Hjelpsomme og serviceinnstilte.
 • Nøysomhet og nøkternhet.
 • Vi hilser på hverandre, ser hverandre og tar vare på hverandre.

Rabasvuohta – Åpen/åpenhet

 • Vi møter det samiske mangfoldet med åpenhet og respekt.
 • Åpenhet: tillit, respekt og mangfold

Ovttaráđálašvuohta – Samhandling

Ovttaráđálašvuohta - Samhandling betyr for oss at vi bidrar til faglig samarbeid, et godt arbeidsmiljø der vi gir faglig anerkjennelse og veiledning, og at vi har vilje til å utvikle det samiske samfunnet.

Verddevuohta – Inkluderende fellesskap

 • Inkluderende, fellesskap (bygge relasjoner/nettverk/kontinuitet), mangfold, likeverd og raushet.

Oskkáldasvuohta – Pålitelig og lojal

I vår jobb legger vi alltid kvalitet og ansvarlighet i det arbeidet vi gjør. Det betinger at vi har en profesjonell tilnærming til våre arbeidsoppgaver, og opptrer lojalt mot våre politiske folkevalgte i Sametinget, og ellers for hele det samiske samfunnet.

Vi har vektlagt disse stikkordene som sentrale:

 • Kvalitet
 • Ansvarlighet
 • Profesjonalitet
 • Lojalitet