Sametingsadministrasjonens overordnede strategi

2 Verdier

Min árvvut bagadit movt mii galgat deaivvadit ja láhttet earáiguin sihke siskkáldasat ja olgomáilmmis. Dat leat vuođđun dasa movt mii láhttet min birrasis. Min árvvut galget vuođđun dasa movt vurdojuvvo ahte mii čoavdit bargguid. Galget báidnit olles organisašuvnna mihtilmasvuođain organisašuvdnakultuvrras, oidnosis earáide ja buori ja heajos dilis doaibmat.

Sámediggi bargá dainna ulbmiliin ahte nannet ja ovddidit sámi servodagaid sámi vuođđoárvvuid vuođul.

Sámedikki ehtalaš njuolggadusat dáhkidit ahte árvvut bohtet buorrin.

Min árvvut veahkehit min dahkat rievttes mearrádusaid - beaivválaččat!

Sámi vuohki – I samisk ånd

Mii geavahit ja ovddidit sámegiela aktiivvalaččat ja leat veahkkát ja smáđáhkkásat. Min doaibma ferte čájehit vuollegisvuođa ja mearálašvuođa. Mii čuovvot sámi árbevieru nugo buorástahttalit, oaidnit ja áimmahuššat guhtet guoibmámet.

Rabasvuohta – Åpenhet

Mii vuostáiváldit sámi máŋggadáfotvuođa rabasvuođain ja gudnejahttimiin. Mis lea luohtehahttivuohta guhtet guoibmámet, mii gudnejahttit ja dohkkehit máŋggadáfotvuođa.

Ovttaráđálašvuohta – Samhandling

Mii váikkuhit fágalaš ovttasbargui ja buori bargobirrasii mii addá fágalaš dohkkeheami ja bagadallama mas ulbmil lea ovdánahttit sámi servodaga.

Verddevuohta – Inkluderende fellesskap

Mis lea searvvadeaddji oktavuohta gos hukset relašuvnnaid ja fierpmádaga. Min searvevuođa válddáhagat leat bissovašvuođa, máŋggadáfotvuohta, ovttadássásašvuohta ja árvvasvuohta.

Oskkáldasvuohta – Pålitelig og lojal

Kvalitehta ja ovddasvástádus lea vuođđun hálddahusa bargguide. Dat eaktuda ahte mis lea ámmátlaš lahkoneapmi bargguide, ja ahte láhttet oskkáldasat min álbmotválljejuvvon politihkkáriiguin Sámedikkis.