Aktuelt

Sametingsrådet har bevilget støtte til Silba-Siida AS til bygging av Atèlje Anti produksjonslokale.  Bedriften skal produsere bruksduodji, tilby samisk kunnskaps- og kulturformidling, reiselivstjenester og tilby kurs innen duodji og reindrift.

Sametingsrådet innvilger kr. 450 000,- i prosjektstøtte til Hørselshemmedes landsforbund (HLF) for å styrke  hørselsomsorg for personer med samiskspråklig bakgrunn. 

Sametingsrådet bevilger støtte til Abanti AS for produksjon av smittevernutstyr og Kautokeino Sport og Fritid AS for etablering av sportsbutikk i Kautokeino.

Samerådet, Sametinget i Norge, Samisk kunstnerråd og Samisk internasjonale filminstitutt inviterer det samiske kunst- og kulturfeltet til å bidra med kunnskap om hvordan korona situasjonen påvirker de i en undersøkelse som tar for seg hele det samiske kunst- og kulturfeltet i Finland, Sverige, Russland og Norge.  

Sametingsrådet har innvilget et tilskudd på kr. 300 000,- til det samiske forlaget ČálliidLágádus som skal arrangere flere workshops rettet mot lule- og sørsamiske språkmedarbeidere og andre språkinteresserte.

Sametingsrådet har behandlet søknadene til litteratur våren 2020, og prioriterer å gi støtte til lule- og sørsamisk barnelitteratur.

Plenumsledelsen har i dag besluttet at komite- og plenumsmøte avholdes fra 24.-28.8.20 i Karasjok.

Sametinget har bevilget tilskudd for å arrangere språkkurs for voksne på en digital arena. Her viser samiske organisasjoner hvordan vi skal overkomme geografiske barrier når vi jobber for revitalisering av samiske språk.

Sametingsrådet har fra februar til mai i år bevilget 7,4 millioner kroner i tilskudd til 23 samiske barnehager og 9 samiske avdelinger i norske barnehager.

Det vil ikke være anledning å få omvisning på Sametinget sommeren 2020 på grunn av Korona-situasjonen. Her er en digital omvisning av sametingsbygget.