Aktuelt

Plenumsledelsen i Sametinget har vedtatt at komitemøtene og plenumsmøtet i juni skal avholdes digitalt. 
 

Joar Nango er årets festspillutstiller for 2020 i Bergen Kunsthall. Festspillutstillingen er en av Norges viktigste samtidskunstutstillinger, og regnes som det mest prestisjefylte oppdraget for en norsk kunstner i sitt hjemland.

Spildra North AS har fått et tilskudd fra Sametinget på kr. 250 000 til investering av båt. Bedriften vil legge stor vekt på lokal historie, kultur i tillegg til naturopplevelsen.

Utilgjengelig helsetilbud for store deler av Finnmarks befolkning i en tid med en global helsetrussel er uansvarlig, skriver sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) i denne kronikken.

Sametinget vil sette fokus på små bedrifter og enkeltpersonforetak med omstillingsbehov og mulighet for utvikling. Bedrifter og bransjer som er særlig rammet prioriteres, herunder samisk reiseliv og spesielt opplevelses-næringene, samiske kulturnæringer, småskalamatprodusenter og andre tilgrensende bedrifter. Vi oppfordrer likevel bedrifter innenfor andre bransjer som er rammet til også å søke om tilskudd.

«Koftepolitiet» er en kommende kortfilm som skal lages av Rein Film AS.

Sametinget arrangerer ikke komitémøter i mai.

Sametingsrådet har i dag vedtatt en rekke tiltak som har fokus på å støtte opp om nærings- og kulturlivet med tiltak, prosjekter og omstilling som kan dempe senskadene av koronakrisen. Sametinget forventer at sentrale myndigheter bidrar med likviditetsstøtte og krisepakker som også når samiske næringer og samisk kulturliv, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR). 

Sametingsrådet tildeler tilskudd til tre svært ulike næringsformål på til sammen kr. 352 500,-. Tilskuddene skal stimulere til vekst, rekruttering og verdiskapning i lokale samiske næringer.

Sametingsrådet har bevilget kr 500 000 til arbeid med varemerkene Sámi Duodji og Sámi Made. Varemerket Sámi Duodji er rettet inn mot tradisjonell duodji produsert av samer, mens det nye varemerke Sámi Made er rettet inn mot produkter laget av samer, dette kan for eksempel være design.