Aktuelt

Sametingsrådet har bevilget kr 500 000 til arbeid med varemerkene Sámi Duodji og Sámi Made. Varemerket Sámi Duodji er rettet inn mot tradisjonell duodji produsert av samer, mens det nye varemerke Sámi Made er rettet inn mot produkter laget av samer, dette kan for eksempel være design.

Sametingsrådet deler ut 13 duodjistipend á kr. 10 000,- til elever på videregående nivå.

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) mener at Kautokeino kommune har tatt et viktig initiativ for å støtte reindrifta når de vil åpne den vinterstengte veien til Biedjovággi. Sametingsrådet bidrar økonomisk til tiltaket.

Sametinget har gitt NTNU støtte på 30 000 kroner for å arrangere sørsamisk språkkurs for ansatte og studenter.

Sametingspresident Aili Keskitalo

Med stengte barnehager og skoler over hele landet, har læring i hjemmet plutselig fått en ny dimensjon. Sametinget har derfor utarbeidet oversikt over hva som finnes av tilgjengelige samiske digitale læringsressurser, for barnehager og grunnopplæringen.

Kronikk av sametingspresident Aili Keskitalo.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Sametinget jobber for å få oversatt viktig, befolkningsrettet informasjon om korona til de samiske språkene.

 

Sametinget har stor forståelse for de konsekvensene det samiske næringslivet, institusjoner og kulturlivet ellers får som følge av koronaviruset, og innvilger utsettelser av prosjekter.

Sametinget innfører flere tiltak for begrensing av koronasmitte (covid-19) blant sine ansatte og deltar i nasjonal dugnad for å hindre smitte og for å redusere trykket på helsevesenet.