Saemiedigkien veeljemelåhkoe 1989-2023

Sámediggi

Ållesth 23 488 almetjh tjaalasovveme veeljemelåhkose 30.06.23.

Valgmanntallet pr. 30.06.23

Valgmanntallet pr. 30.06.23
Valgkrets Ant. 30.06.23 Netto økning 2021-2023
Østre 2761 207
Ávjovárri 3904 135
Nordre 3882 767
Gáisi 3542 405
Vesthavet 2404 232
Sørsamisk 1727 206
Sør-Norge 5268 991
Sum 23488 2943

Saemiedigkien veeljemelåhkoe 2023, tjïeltigujmie (PDF, 232 kB)

Sametingets valgmanntall 1989-2023
År Antall i valgmanntallet
2023 23488
2021 20545
2019 18099
2017 16958
2015 15536
2013 15005
2011 14155
2009 13890
2005 12538
2001 9922
1997 8667
1993 7231
1989 5497

Saemiedigkien veeljemelåhkoe 2021, tjïeltigujmie (XLSX, 61 kB)
Saemiedigkien veeljemelåhkoe 2019, tjïeltigujmie (XLSX, 21 kB)
Saemiedigkien veeljemelåhkoe 2017, tjïeltigujmie (PDF, 370 kB)
Saemiedigkien veeljemelåhkoe 2015, tjïeltigujmie (PDF, 211 kB)
Saemiedigkien veeljemelåhkoe 2013, tjïeltigujmie (PDF, 205 kB)

De største kommunene i valgmanntallet

De største kommunene i valgmanntallet
Valgkrets Kommune 2021 2023 Endring
Gáisi Tromsø 1824 2096 +311
Nordre Alta 1677 2087 +410
Ávjovárri Kautokeino 1573 1617 +44
Ávjovárri Karasjok 1378 1402 +24
Sør-Norge Oslo 1155 1387 +232
Østre Tana 918 914 -4
Ávjovárri Porsanger 818 885 +67
Nordre Hammerfest 577 863 +286
Østre Sør-Varanger 533 646 +113
Sørsamisk valgkrets Trondheim 396 477 +81