Sametingets eldreråd

Sametingets eldreråd: Rávdná Anti, Kristine Julie Eira, Laila Somby Sandvik og Inge Anders Svonni. Toamma Bientie mangler på bildet. Liv Inger Somby, Sámediggi

Sametingets eldreråd er et rådgivende organ for Sametingsrådet og skal bistå Sametinget i utformingen av Sametingets eldrepolitikk. 

Medlemmer i eldrerådet 2022-2025

Kristine Julie Eira, Kautokeino (leder)  
Rávdná Anti, Oslo
Inge Anders Svonni, Lødingen
Laila Somby Sandvik, Karasjok
Toamma Bientie, Storforshei

Vara:
Annie Leonore Henriksen, Hammerfest
Inga Pettersen Lindi, Nesseby
Ingrid Jåma, Oslo
Frank Bertheussen, Narvik
Viktor Johnsen, Alta

Sametinget eldreråd med varamedlemmer og sametingsråd Hans Ole Eira. Toamma Bientie mangler på bildet. Liv Inger Somby, Sámediggi

Mandatet til eldrerådet er:

Eldrerådet inviteres til å komme med innspill til sametingsrådets planlagte meldinger, planer og redegjørelser innenfor de enkelte fagområdene.

Eldrerådet kan ta opp saker på eget initiativ ovenfor Sametingsrådet.

Dersom eldrerådet ønsker å løfte saker til andre enn sametingsrådet, så må det skje på en måte at det klart fremgår at dette er eldrerådets uttalelse.

Les Sametingets eldrestrategi. (PDF, 13 MB) Vedtatt i plenum 6.desember 2023.

Les Sametingets eldrepolitiske redegjørelse (PDF, 744 kB)

Møtebøker:

2024:

Les eldrerådets møtebok 01/24 (PDF, 345 kB)

2023:

Les eldrerådets møtebok 01/23 (PDF, 168 kB)
Les eldrerådets møtebok 02/23 (PDF, 243 kB)
Les eldrerådets møtebok 03/23 (PDF, 339 kB)

2022:

Les eldrerådets møtebok 01/22 (PDF, 123 kB)
Les eldrerådets møtebok 02/22 (PDF, 124 kB)
Les eldrerådets møtebok 03/22 (PDF, 206 kB)
Les eldrerådets møtebok 04/22 (PDF, 296 kB)
Les eldrerådets møtebok 05/22 (PDF, 219 kB)

2021:

Les eldrerådets møtebok 01/21 (PDF, 213 kB)
Les eldrerådets møtebok 02/21 (PDF, 227 kB)
Les eldrerådets møtebok 03/21 (PDF, 162 kB)

2020:

Les eldrerådets møtebok 01/20 (PDF, 347 kB)
Les eldrerådets møtebok 02/20 (PDF, 188 kB)

2019:

Les eldrerådets møtebok 01/19 (PDF, 242 kB)
Les eldrerådets møtebok 02/19 (PDF, 243 kB)
Les eldrerådets møtebok 03/19 (PDF, 281 kB)

2018:

Les eldrerådets møtebok 01/18 (PDF, 162 kB)
Les eldrerådets møtebok 02/18 (PDF, 257 kB)
Les eldrerådets møtebok 03/18 (PDF, 223 kB)

2017:

Les eldrerådets møtebok 02/17 (PDF, 250 kB)