Sametingets eldreråd

Sametingets eldreråd

Sametingets eldreråd er et rådgivende organ for Sametingsrådet og skal bistå Sametinget i utformingen av Sametingets eldrepolitikk. 

Klikk for stort bildeSametingets eldreråd Sametinget   

Medlemmer i eldrerådet 2018-2021

Kristine Julie Eira, Kautokeino, Vest-Finnmark, leder
Ester Fjellheim, Tromsdalen, Troms
Ingolf Kvandahl, Ballangen, Nordland
Lars N. Bransfjell, Brekkebygd, Trøndelag
Berit Ellen Nikkinen Varsi, Karasjok, Øst-Finnmark

Vara:
Ingrid Jåma, Oslo, Sør Norge
Laila Somby Sandvik, Karasjok, Øst-Finnmark
Inge Andersen, Lødingen, Nordland
Jarl Even Roska, Nesseby, Øst-Finnmark

Mandatet til eldrerådet er:

Eldrerådet inviteres til å komme med innspill til sametingsrådets planlagte meldinger, planer og redegjørelser innenfor de enkelte fagområdene.

Eldrerådet kan ta opp saker på eget initiativ ovenfor Sametingsrådet.

Dersom eldrerådet ønsker å løfte saker til andre enn sametingsrådet, så må det skje på en måte at det klart fremgår at dette er eldrerådets uttalelse.

Møtebøker: