Aktuelt

Plenumsmøte starter torsdag 11. juni kl. 08.00 og avsluttes innen kl. 17.30. På grunn av Koronasituasjonen så avholdes plenumsmøtet digitalt via Teams. 

Sametingspresident Aili Keskitalo holdt minnetale ved begravelsen til Mikal Andor Petter Kelok Urheim 05.06.20.

Utdanningsdirektoratet har lyst ut 15 millioner kroner i tilskudd til utvikling av samiske digitale læremidler av høy kvalitet.

Sametingsrådet skal revidere sametingsmelding om høyere utdanning og forskning. Etter planen skal den reviderte meldingen legges fram for Sametinget i årsskiftet 20/21.

Sametingsrådet bevilger kr. 288 888,- til restaurering og tilbygg på Gaddskog gård i Salangen og kr. 100 000,- til Høgli gård i Balsfjord for ombygging av fjøs og oppsett av utstyr for etablering av dyrepensjonat.

Sametinget gir 300 000,- i tilskudd til ung fisker i Nordkapp som ønsker å etablere seg med eget fartøy.  

Sametingsrådet har bevilget 150 000 kroner til Kvænangen kommune og 155 000 kroner til Burfjord Travel for å etablere samiske språkarenaer for samisk språkvitalisering.

Stall Eivik får 75.000 kroner til videreføring av lulesamisk språkopplæring i Hamarøy.  

Sametingsrådet har bevilget kroner 1 340 000 til Grom AS i Vaksdal kommune for å utvikle pedagogisk materiell på lulesamisk. Grom AS skal blant annet utvikle en eske med eventyr fra lulesamisk område.

Sametinget har gitt Det norske bibelselskapet støtte på 300 000 kroner for å fortsette arbeidet med å oversette bibelen til lulesamisk.