Aktuelt

Sametingsrådet støtter reindriftsnæringen med 1.275 000 kroner med flytting fra vinterbeite til sommerbeite.  

Reindrifta bidrar til å bygge samiske samfunn, næringen viderefører og styrker samisk språk og kultur, skriver sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) i denne kronikken.

Kronikk av Aili Keskitalo (NSR), sametingspresident og Silje Karine Muotka (NSR), sametingsråd

Sametingsrådet har valgt ut fire pilotbarnehager som gjennom SáMOS-prosjektet skal utforme fremtida til den samiske barnehagen.  

Sametingsrådet har bevilget støtte på 255 000 kroner til prosjektet Deanuleagis sámástit.

Sametinget har bevilget 450 000 kroner i tilskudd til å bygge ut driftsbygning til Návet Doallu DA i Tana.

Sametinget har gitt 400 000 kroner i tilskudd til et nytt saltvannsanlegg ved Kløvnes havn i Nesseby.

Som del av arbeidet med å følge opp UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven av 2003, arrangerte Sametinget og Kulturrådet en workshop om samisk immateriell kulturarv 13.-15. november 2019. Representanter fra finsk, svensk og norsk side av grensen deltok. Rapporten, som er skrevet av UNESCO-konsulentene Harriet Deacon og Rieks Smeets, er nå klar. De to fasiliterte også workshopen i november 2019.

Sametinget har stor forståelse for konsekvensene duodjibedriftene kan oppleve som følge av koronaviruset.

Tilsettelsesutvalget har vedtatt hvem som skal lede administrasjonen i det nasjonale folkevalgte parlamentet for samene i Norge. Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) ser frem til et godt samarbeid.