Aktuelt

Tromsø kommunestyre skal onsdag 29.04.2020 ta stilling til de omstridte planene for reiselivsanlegget og hyttebyen Arctic Center på Rávdnjemuotki/Finnheia ved Tromsø. Sametinget har reist innsigelse på grunn av hensyn til reindrift og en fredet reindriftssamisk sommerboplass som har nasjonal verneverdi. Her kan du lese hele innsigelsen, i tillegg til Sametingets kulturminneredegjørelse.

Sametinget i Karasjok er fra mandag 27. april igjen åpen for publikum, med visse begrensninger av hensyn til koronasituasjonen. Ordinære omvisninger arrangeres foreløpig ikke.

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš har 40-årsjubileum i 2021, og i den forbindelse skal de utgi en en fotodokumentarisk bok. Sametingsrådet bevilger kr. 200 000,- til arbeidet med boken.

Sametingsrådet har tildelt tilskudd på nesten 700.000 kroner til ulike barnehager og barnehageprosjekter. Både støtte til ansatte som ønsker språkopplæring og materiell som er med å styrke samisk tilstedeværelse. Samtidig ønsker rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) på vegne av sametingsrådet lykke til med delvis gjenåpning av barnehager.

Eksamensordningene for elever i grunnskolen og videregående opplæring er nå på høring, og høringsfristen er 21. april 2020. Sametinget oppfordrer nå på det sterkeste grunnskoler og videregående skoler, høyskoler og universitet, foreldre- og elevorganisasjoner og andre i det samiske samfunnet,  om å gi høringsuttalelse til de nye eksamensordningene.

Her har vi samlet alle artikler og kronikker vi har publisert i forbindelse med korona-pandemien.

Plenumsledelsen i Sametinget har vedtatt at komitemøtene og plenumsmøtet i juni skal avholdes digitalt. 
 

Joar Nango er årets festspillutstiller for 2020 i Bergen Kunsthall. Festspillutstillingen er en av Norges viktigste samtidskunstutstillinger, og regnes som det mest prestisjefylte oppdraget for en norsk kunstner i sitt hjemland.

Spildra North AS har fått et tilskudd fra Sametinget på kr. 250 000 til investering av båt. Bedriften vil legge stor vekt på lokal historie, kultur i tillegg til naturopplevelsen.

Utilgjengelig helsetilbud for store deler av Finnmarks befolkning i en tid med en global helsetrussel er uansvarlig, skriver sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) i denne kronikken.