Aktuelt

Eksamensordningene for elever i grunnskolen og videregående opplæring er nå på høring, og høringsfristen er 21. april 2020. Sametinget oppfordrer nå på det sterkeste grunnskoler og videregående skoler, høyskoler og universitet, foreldre- og elevorganisasjoner og andre i det samiske samfunnet,  om å gi høringsuttalelse til de nye eksamensordningene.

Her har vi samlet alle artikler og kronikker vi har publisert i forbindelse med korona-pandemien.

Plenumsledelsen i Sametinget har vedtatt at komitemøtene og plenumsmøtet i juni skal avholdes digitalt. 
 

Joar Nango er årets festspillutstiller for 2020 i Bergen Kunsthall. Festspillutstillingen er en av Norges viktigste samtidskunstutstillinger, og regnes som det mest prestisjefylte oppdraget for en norsk kunstner i sitt hjemland.

Spildra North AS har fått et tilskudd fra Sametinget på kr. 250 000 til investering av båt. Bedriften vil legge stor vekt på lokal historie, kultur i tillegg til naturopplevelsen.

Utilgjengelig helsetilbud for store deler av Finnmarks befolkning i en tid med en global helsetrussel er uansvarlig, skriver sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) i denne kronikken.

Sametinget vil sette fokus på små bedrifter og enkeltpersonforetak med omstillingsbehov og mulighet for utvikling. Bedrifter og bransjer som er særlig rammet prioriteres, herunder samisk reiseliv og spesielt opplevelses-næringene, samiske kulturnæringer, småskalamatprodusenter og andre tilgrensende bedrifter. Vi oppfordrer likevel bedrifter innenfor andre bransjer som er rammet til også å søke om tilskudd.

«Koftepolitiet» er en kommende kortfilm som skal lages av Rein Film AS.

Sametinget arrangerer ikke komitémøter i mai.

Sametingsrådet har i dag vedtatt en rekke tiltak som har fokus på å støtte opp om nærings- og kulturlivet med tiltak, prosjekter og omstilling som kan dempe senskadene av koronakrisen. Sametinget forventer at sentrale myndigheter bidrar med likviditetsstøtte og krisepakker som også når samiske næringer og samisk kulturliv, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).