Aktuelt

Sametinget har gitt NTNU støtte på 30 000 kroner for å arrangere sørsamisk språkkurs for ansatte og studenter.

Sametingspresident Aili Keskitalo

Med stengte barnehager og skoler over hele landet, har læring i hjemmet plutselig fått en ny dimensjon. Sametinget har derfor utarbeidet oversikt over hva som finnes av tilgjengelige samiske digitale læringsressurser, for barnehager og grunnopplæringen.

Kronikk av sametingspresident Aili Keskitalo.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Sametinget jobber for å få oversatt viktig, befolkningsrettet informasjon om korona til de samiske språkene.

 

Sametinget har stor forståelse for de konsekvensene det samiske næringslivet, institusjoner og kulturlivet ellers får som følge av koronaviruset, og innvilger utsettelser av prosjekter.

Sametinget innfører flere tiltak for begrensing av koronasmitte (covid-19) blant sine ansatte og deltar i nasjonal dugnad for å hindre smitte og for å redusere trykket på helsevesenet.

Sametingsrådet har bevilget 150 000 kroner til AIDA 2-prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Samisk høgskole, Samisk arkiv i Finland og Ájtte museum i Sverige.

Sametingsrådet har bevilget 300.000 kroner til Holmen gårds- og naturbarnehage i Alta.

Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø gjennomfører nå en storstilt ombygging av sine lokaler. Sametinget gir i den forbindelse tilskudd på kr 200 000 til en fullstendig ombygging av museets butikk.