Aktuelt

Sametinget har bevilget tilskudd til kulturprosjekter som har som mål å samle og formidle nyere samisk historie. 

Designbyrået Árvu skal lede det neste bedriftsutviklingsprogrammet Faamoe, på oppdrag av Sametinget.

 

Sametingsrådet har bevilget 500 000 kroner til bygging av et profesjonelt lydstudio i Kautokeino.  

Sametingsrådet bevilger kr. 200 000,- til istandsetting av steingjerde ved Nesseby kirke.

Sametingspresident Aili Keskitalos tale til sametingsrådets beretning om virksomheten, under plenum 11.06.20.

Plenumsmøte starter torsdag 11. juni kl. 08.00 og avsluttes innen kl. 17.30. På grunn av Koronasituasjonen så avholdes plenumsmøtet digitalt via Teams. 

Sametingspresident Aili Keskitalo holdt minnetale ved begravelsen til Mikal Andor Petter Kelok Urheim 05.06.20.

Utdanningsdirektoratet har lyst ut 15 millioner kroner i tilskudd til utvikling av samiske digitale læremidler av høy kvalitet.

Sametingsrådet skal revidere sametingsmelding om høyere utdanning og forskning. Etter planen skal den reviderte meldingen legges fram for Sametinget i årsskiftet 20/21.

Sametingsrådet bevilger kr. 288 888,- til restaurering og tilbygg på Gaddskog gård i Salangen og kr. 100 000,- til Høgli gård i Balsfjord for ombygging av fjøs og oppsett av utstyr for etablering av dyrepensjonat.