Sametingets representanter 2021-2025

Sametingets representanter 2021-2025

Disse er valgt inn som representanter i Sametinget i valgperioden 2021-2025.

Østre valgkrets

 1. Beaska Niillas, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 2. Tom Sottinen, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
 3. Ingvild M. L. Halvorsen, Nordkalottfolket
 4. Elisabeth Erke, Guovddášbellodat/Senterpartiet
 5. Jovna Vars Smuk, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund

Ávjovárri valgkrets

 1. Mathis Nilsen Eira, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 2. Øyvind Lindbäck, Nordkalottfolket
 3. Maren Benedicte Nystad Storslett, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 4. Hans Ole Eira, Guovddášbellodat/Senterpartiet
 5. Berit Marie P. E. Eira, Ávjovári Johttisápmelaččaid listu/Flyttsamelista
 6. Ann-Britt Eira Sara, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
 7. Knut Einar Kristiansen, Nordkalottfolket

Nordre valgkrets

 1. Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket
 2. Silje Karine Muotka, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 3. Kjetil Romsdal, Nordkalottfolket
 4. Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
 5. Gry Hege Warth, Nordkalottfolket
 6. Arthur Tørfoss, Ovddádusbellodat/Fremskrittspartiet

Gáisi valgkrets 

 1. Runar Sammol Myrnes Balto, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 2. Sandra Márjá West, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 3. Sylvi Pedersen Vatne, Nordkalottfolket
 4. Per Mathis Oskal, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
 5. Henrik Olsen, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 6. Svein O. Leiros, Guovddášbellodat/Senterpartiet

Vesthavet valgkrets

 1. Mikkel Eskil Mikkelsen, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 2. Eirik Larsen, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 3. Arild Pettersen Inga, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
 4. Vibeke Larsen, Nordkalottfolket
 5. Helen Storelv-Rabone, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund

Sørsamisk valgkrets

 1. Maja Kristine Jåma, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 2. Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 3. John Kappfjell, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
 4. Lisa Marit Pentha-Stavsøien, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund

Sør-Norge valgkrets

 1. Tor Gunnar Nystad, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 2. Aili Guttorm, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 3. Jørn Are Gaski, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
 4. Ulf Tore Johansen, Nordkalottfolket
 5. Ann-Elise Finbog, Sámeálbmotbellodat - Samefolkets parti
 6. Piera Heaika Muotka, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund

Sametingets plenum velger ny president 21.10.21. Presidenten utnevner blant representantene fire medlemmer til sametingsrådet og orienterer plenum om utnevningen. Presidenten og de fire representantene som blir utnevnt til medlemmer i sametingsrådet, trer ut av plenum og vararepresentantene tar sete som representanter. 

Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Sametingsrådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglige politiske virksomheten.