Godkjente valglister til sametingsvalget 2021

Sametingets valgnemnd har godkjent listeforslagene til sametingsvalget 2021. Det er til sammen 58 godkjente lister. Det er flest lister i valgkrets 2 Ávjovárri, hvor det er 10 lister.

Godkjente valglister valgkrets 1 Østre (PDF, 164 kB) (9 lister)

Godkjente valglister valgkrets 2 Ávjovárri (PDF, 212 kB) (10 lister)

Godkjente valglister valgkrets 3 Nordre (PDF, 190 kB) (8 lister)

Godkjente valglister valgkrets 4 Gáisi (PDF, 194 kB) (9 lister)

Godkjente valglister valgkrets 5 Vesthavet (PDF, 182 kB) (8 lister)

Godkjente valglister valgkrets 6 Sørsamisk (PDF, 179 kB) (6 lister)

Godkjente valglister valgkrets 7 Sør-Norge (PDF, 194 kB) (8 lister)

Leder i Sametingets valgnemnd Anita Persdatter Ravna er veldig fornøyd med interessen og engasjementet for sametingsvalget.

– Flere partier stiller lister i valgkretser de ikke tidligere har vært representert. Det er med på å styrke vårt demokrati på Sametinget. Det gir også velgeren en større valgfrihet og mulighet til å finne en politikk de ønsker å støtte. 

Valgnemnda har behandlet noen få søknader der listekandidater har søkt om fritak fra å stå på liste til sametingsvalget. Søknadene er blitt behandlet og fritakene er innvilget etter forskriftens § 16. Valgnemnda har også behandlet en søknad om godkjenning som samepolitisk organisasjon. Denne ble innvilget.

Noen lister har hatt utfordringer da enkelt listekandidater ikke har søkt om å bli manntallsført, eller listekandidaten ikke har dokumentert at de fyller vilkårene for å stå i valgmanntallet. Listeforslagsstillerne har da hatt mulighet til å komme med nye listekandidater innen fristen som var 1. juni.  Alle listene som er godkjent har listekandidater som er registrert i valgmanntallet eller er godkjent som manntallsført.

– Det er hyggelig at innmeldingen i Sametingets valgmanntall er økende. Det er flere nye som har meldt seg inn og nå har latt seg nominere og stå på listene. Dette viser en økende interesse for å være med på å påvirke vår samepolitikk.

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. For å kunne stemme ved høstens sametingsvalg, så er fristen for å skrive seg inn i valgmanntallet 30. juni 2021.

– Vi går et spennende sametingsvalg i møte. Skriv deg inn i valgmanntallet, slik at du kan være med på å påvirke den samepolitiske utviklingen, oppfordrer lederen i Sametingets valgnemnd Anita Persdatter Ravna.

Innmelding i valgmanntallet

Les mer om Sametingets valgnemnd

Listeforslag til sametingsvalget 2021

Kontaktperson: Leder i Sametingets valgnemnd Anita Persdatter Ravna, mob. 91749555