Listeforslag til sametingsvalget 2021

Fristen for å sende inn listeforslag er 31. mars 2021 kl. 12.00. Listeforslagene vil bli lagt ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Sametingets valgnemnd vil behandle listeforslagene og godkjenne forslag til valglister og tilbakekalling av valglister. Fristen for å godkjenne listeforslagene er 1. juni 2021.