Samisk litteraturformidling

Sametingets mål er at samisk litteratur utgis og formidles aktivt og gjøres tilgjengelig. 

Samiske litteraturdager

 

Arrangeres hvert år flere steder i landet. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi har satt sammen varierte program med aktuelle tema, og med fokus på samiske forfattere og litteratur.

Lesekampanjen Les for meg!

Lesekampanjen Les for meg! er et prosjekt der formidlerne har jobbet for å tilby gratis bøker for alle samiske småbarnsfamilier. Hensikten med prosjektet er å stimulere til økt leselyst og glede.

Dette er basert på et samarbeid mellom helsestasjoner og folkebibliotek. Prosjektet er utformet i samarbeid med foreningen !Les. 

Les mer om Les for meg!-lesekampanjen

Sametingets bibliotek har også bidratt til at lesekampanjen Sommerles.no nå kommer i samisk format på sør-, nord-, og lulesamisk språk. 

Les mer om lesekampanjen Sommerles.no

Samiske litteraturformidlere samarbeider med samiske språkforvaltningskommuner  i sør-, lule-, og nordsamiske områder.

I forbindelse med samisk språkuke, og ulike språk- og kulturarrangement gjennom året  arrangerer vi  forfatterbesøk og ulike aktiviteter.

Les mer om samisk språkuke

De samiske språkforvaltningsområdene har forskjellige utfordringer og de samiske språkene har ulik status. 

Les mer om språkforvaltningsområdet

Lulesamisk litteraturformidler

Målet med lulesamisk litteraturformidling er å synliggjøre lulesamisk litteratur og løfte lulesamiske forfattere. Å formidle aktuell og relevant litteratur for den samiske befolkningen er også et mål. Vi ønsker også å tilby flere arenaer for forfattere og øvrigheten til å delta og debattere samfunnsaktuelle tema. Kjerneområdet for lulesamisk språk og kultur er i Nord-Salten, med Hamarøy kommune som eneste lulesamiske språkforvaltningskommune. Litteraturformidler deltar på flere kultur- og litteratur arrangementer i løpet av året, og presenterer forfattere og organiserer arrangement i både stor og liten skala.  

Kontaktinformasjon: Päivi Alanen, rådgiver og litteraturformidler for lulesamisk område, +47 482 11 006paivi.alanen@samediggi.no

Sørsamisk litteraturformidler 

I sørsamisk område er det stor spredning og store avstander mellom samisk bosetting. Området sprer seg over tre fylker, og har nå fire språkforvaltningskommuner. Det er de samiske språk- og kultursentrene som i stor grad er møtesteder for den Sørsamiske befolkningen. Det er naturlig for litteraturformidler å samarbeide med folkebibliotekene, og arrangere både store og små litteraturarrangement. Litteraturformidler i sørsamisk område har kontor på Sijti Jarnge, samisk språk og kultursenter i Hattfjelldal.

Kontaktinformasjon: Marianne Karin Ulriksen Kappfjell, rådgiver og litteraturformidler for sørsamisk område, +47 990 37 736+47 78 47 40 87marianne.kappfjell@samediggi.no

Samisk bibliotektjeneste

Troms fylkeskommune etablerte Samisk bibliotektjeneste for å synliggjøre samiskspråklig litteratur, og litteratur om samiske forhold. Samisk bibliotektjeneste  i Troms fungerer også som et husbibliotek på Senter for nordlige folk.

Gjennom nyhetsbloggen Samisk bibliotektjeneste publiseres jevnlig informasjon om nye samiske utgivelser for bibliotek i hele landet, og også for et betydelig antall utenlandske brukere.

Troms fylkesbibliotek og Sametingets bibliotek samarbeider om tjenesten og om samisk litteraturformidling.

Kontaktinformasjon: Edel Olsen, rådgiver Samisk bibliotektjeneste, Troms fylkesbibliotek, 77 78 83 79edel.olsen@tffk.no

Samisk bibliografi

Samisk bibliografi i Norge er en nasjonalbibliografi med oversikt over samiske og samisk-relevante bøker, småtrykk, periodika, offentlige publikasjoner, lydbøker og artikler i bøker og tidsskrift som er utgitt i Norge.

Den dekker alle fagområder og skjønnlitteratur og legger spesiell vekt på lokalhistorie og personhistorie

Søk i samisk bibliografi

Les samisk litteraturstrategi (PDF, 678 kB)

Les om den samiske læremiddelsentralen