Språkstipend høyere utdanning

 • vårsemesteret 03.03.23 kl. 12.00
 • høstsemesteret 06.10.23 kl. 12.00

Søknadsskjema Språkstipend høyere utdanning

Mål for tilskuddsordningen:

 • Studentene velger å ta høyere utdanning i samisk.

Dette kan du få stipend til:

 • Høyere utdanning i språkene sørsamisk og lulesamisk.
 • Høyere samisk språkutdanning for studenter fra markasamisk område.

Hvem kan få stipend:

 • Studenter ved høgskoler og universiteter i Norge som er folkeregistrert i Norge, og som tar høyere utdanning i sørsamisk eller lulesamisk i Norge eller Sverige.
 • Studenter fra markasamisk område som er folkeregistrert i Norge, og som tar høyrere samisk språkutdanning ved høgskoler og universitet i Norge eller Sverige.
 • Studenter som ikke er folkeregistrert i Norge, men er student i prioriterte studier ved høgskoler og universiteter i Norge

Så mye kan du få i stipend:

 • Minimum 30 studiepoeng pr semester kr 15 000.
 • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 10 000.
 • Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester kr 5 000.

Hver språkstudent kan få maksimalt kr 15 000 i stipend pr semester.

Andre vilkår for stipendet:

Se regelverket for stipendet.

Regelverk for språkstipend for høyere utdanning 2023 (PDF, 222 kB)

Søknadsskjema Språkstipend høyere utdanning