Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå rappårttå

Sámedikkeráde åvdet tjoahkkáj gáktsa ássje 2024 snjuktjamáno ållestjåhkanibmáj ma rappårtåv giehtadalli. Dát la Sámedikke vuostasj giehtadallam rappårtås ja árvustallá dav bajep dásen ja tiemáj milta nihtan majt kommisjåvnnå l gávnnam. Duodden dasi låppti sámedikkeráde sierra ássjijt almasj gålo ja æládusá birra. Sámedikkeráde ájggu ållestjåhkanibmáj máhttsat sierra ássjij ma dajt sierra dilijt gehtjadi ma bájkálattjat guosski sáme guovlojn.

Lågå Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå rappårtåv Stuorradikke næhttabielen

Lågå guláskuddamijt ma li boahtám tjálalasj guláskuddamin