Snubba kultursti

Snubba kultursti i Evenes kommune i Nordland består av skilt i terrenget og digital formidling. Her kan du lese om ulike temaer.

Reindriftssamer slo seg ned i Snubba på 1700-tallet og utover. De ble bofaste med rein, jordbruk og fiske som levevei. I Snubba finnes flere gammetufter som er spor etter denne markasamiske bosettingen. Kulturstien forteller om bosetting, læstadianske predikanter og helbredelse. Du kan se flere små filmklipp, blant annet om huldra.