Aktuelt

Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø gjennomfører nå en storstilt ombygging av sine lokaler. Sametinget gir i den forbindelse tilskudd på kr 200 000 til en fullstendig ombygging av museets butikk.

Sametingsrådet gir støtte til to bedrifter for gjennomføring av språkkurs for voksne, samt bevilgning til utvikling av spill-applikasjoner for barn. – Det viktig at Sametinget støtter opp om samisk språktilbud til alle aldersgrupper på ulike måter, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sametinget gir 300.000 kroner i tilskudd til selskapet Meron AS i Tana kommune. Midlene skal gå til kjøp av fiskebåt til ung fisker.

Sametinget vil etablere et samisk barneforum hvor blant annet en trygg digital hverdag inngår som del av deres arbeid.