Ođđasat

Sámediggeráđđi lea juolludan 255 000 ru doarjaga prošektii Deanuleagis sámástit. 

Sámediggi juolluda 450 000 ru doarjjan Návet Doallu DA doaibmavistti stuorideapmái Deanus.

Sámediggi lea addán 400 000 ruvnno doarjjan ođđa sáltečáhcerusttegii Kløvnes hámmanis Unjárggas.

Oassin barggus UNESCO 2003 immateriála kulturárbbi suodjaleami konvenšuvnna čuovvuleames, lágideigga Sámediggi ja Kulturráđđi bargobáji sámi immateriála kulturárbbi birra skábmamánu 13. – 15. b. 2019. Dasa serve Suoma, Ruoŧa ja Norgga beale ovddasteaddjit. Raporta, maid UNESCO-konsuleanttat Harriet Deacon ja Rieks Smeets leaba čállán, lea dál gárvvis. Soai leigga jođiheigga bargobáji skábmamánus 2019.

Sámediggi ádde bures váikkuhusaid maid duodjefitnodagat vásihit koronavirusa geažil.  

Virgáibidjanlávdegoddi lea mearridan gii galgá jođihit nationála álbmotválljen parlameantta hálddahusa Norggas. Sámediggepresideanta Aili Keskitalo (NSR) vuordá mielas buori ovttasbarggu. 

Romssa suohkanstivra galgá gaskavahku 29.04.2020 mearridit riidduvuloš plánaid mátkeealáhusrusttegii ja bartagávpogii Arctic Centerii Rávdnjemuotkkis Romssas. Sámediggi lea vuosttaldan plánaid boazodoalu vuhtiiváldima dihte ja ráfáiduhtton boazosámi geasseorohaga dihte mas lea našunála suodjalanárvu. Dás sáhtát lohkat olles vuostecealkámuša, ja maiddái Sámedikki kulturmuitoguorahallama.

Sámediggi Kárášjogas lea vuossárgga cuoŋománu 27. b. rájes fas rabas publikummii, vissis ráddjejumiiguin koronadilálašvuođa geažil. Dábálaš ofelastimiid eat vuos lágit.

Sámi nášunálateáhteris Beaivvážis lea 40 jagi ávvudeapmi 2021:s ja dan oktavuođas áigot almmuhit govvadokumentáralaš girjji. Sámediggeráđđi juolluda 200 000 ru bargui dainna girjjiin.

Sámediggeráđđi lea juolludan lagabui 700.000 ruvnno iešguđetge mánáidgárddiide ja mánaidgárdeprošeavttaide.  Dáid gaskkas lea sihke doarjja bargiide mat háliidit oahppat sámegiela, ja ávdnasiidda mat nannejit sámi leahkima. Seammás sávvá ráđđelahttu Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) lihku dál go mánáidgárddiid leat fas rahpagoahtán.