Høringer

Informasjon om høring og dine opplysninger til Sametinget

Alle høringssvar til Sametinget går gjennom en saksbehandler før de blir lagt ut på våre nettsider. Høringssvar som inneholder sensitive personopplysninger, trusler eller æreskrenkelser blir ikke publisert.

En høring er en type ordning for innhenting av synspunkter og opplysninger i behandlingen av ulike saker. Høring gir berørte parter og interessenter en anledning til å uttale seg før vedtak fattes.

Høringssvar regnes som offentlig informasjon og et saksdokument (Les offentlighetsloven paragraf 2), og vil bli arkivert hos Sametinget som mottar høringssvaret. Det blir journalført og saksbehandlet på samme måte som andre saksdokumenter.  Alle høringssvar til Sametinget vil i utgangspunktet bli publisert på www.sametinget.no.

Ved krav om innsyn i saksbehandling av høringssvarene gjelder bestemmelsene i offentlighetsloven.

Sametinget ber om ditt eller virksomhetens navn og en e-post adresse ved innsending av høringssvar. Dersom vi behøver å ta kontakt med deg i ettertid om ditt høringssvar, vil vi bruke den adressen som du har oppgitt.

Opplysningene vi lagrer om deg er:

  • Ditt navn
  • Din e-postadresse
  • Innholdet i høringssvaret ditt

Disse opplysningene benyttes i forbindelse med oversendelsen og visningen av høringssvar. Din e-post blir ikke vist på nettstedet.

Les Sametingets personvernerklæring hvor du kan lære mer om hvordan Sametinget behandler og lagrer personopplysninger i forbindelse med vår saksbehandling

Følgende høringssvar vil ikke bli publisert:

  • som bryter med personvernet (inneholder personlige opplysninger knyttet til enkeltpersoner)
  • som inneholder hatefulle eller diskriminerende ytringer
  • som inneholder ærekrenkelser eller
  • som inneholder trusler eller oppfordring til å begå bestemte straffbare handlinger