Válljejuvvon sámi kultureanadat

Boađe geahččat ja oaidnit!  

Sámi birrasiin gávdnat mii ollu kulturmuittuid. Dat leat luottat eanadatgeavaheami, ássama, ealáhusbarggu ja oskku maŋis. Muhtumat dain leat hui doloža rájes, gos earát fas min iežamet áiggis. Sámediggi láhčá, gaskkusta ja atná ávviris kulturbirrasiid nu ahte eanet, sihke sámit ja earát, sáhttet oahpásmuvvat rikkis ja gelddolaš sámi kulturhistorjái.