Utvalgte samiske kulturlandskap

Kom og se, kom og opplev!  

I de samiske kulturmiljøene finner vi et mangfold av kulturminner. De er spor etter landskapsbruk, bosetting, nærings- og religionsutøvelse. Noen har stor tidsdybde, mens andre er fra vår egen tid. Sametinget tilrettelegger, formidler og tar vare på kulturmiljøene slik at flere, både samer og andre, kan bli kjent med den rike og spennende samisk kulturhistoria.