Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå rappårttå 

Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå rappårtå giehtadallam sjaddá histåvrålasj dáhpádus Sámedikke ållestjåhkanimen, ja stuorámus ájnegisássje majt Sámedigge la giehtadallam dá rádjáj. Sámedikkeráde åvdet tjoahkkáj 8 ássje giehtadallamij snjuktjamáno ma guosski rappårtåv. 

Lågå ienebu rappårtå giehtadallama ja daj 8 ássjij birra

Ådåsa