Komitiejatjåhkanime ja ållestjåhkanibme

Sámedigge vuorot ålles snjuktjamánotjåhkanimev giehtadalátjit Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå rappårtåv. Ållestjåhkanibme álggá dijstagá snjuktjamáno 5. biejve ja låhpaduvvá bierjjedagá 8. biejve.

Gehtja ássjelistav ja prográmmav ållestjåhkanibmáj

Fáhkakomitieja åvdedi árvvalusáv ållestjåhkanibmáj. Komitiejatjåhkanime álggi guovvamáno 20. biejve ja låhpaduvvi 23. biejve.

Gehtja ássjelistav ja prográmmav komitiejatjåhkanimijda

Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå rappårttå 

Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå rappårtå giehtadallam sjaddá histåvrålasj dáhpádus Sámedikke ållestjåhkanimen, ja stuorámus ájnegisássje majt Sámedigge la giehtadallam dá rádjáj. Sámedikkeráde åvdet tjoahkkáj 8 ássje giehtadallamij snjuktjamáno ma guosski rappårtåv. 

Lågå ienebu rappårtå giehtadallama ja daj 8 ássjij birra

Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå rappårtå giehtadallama aktijvuodan le Sámedikken vijdes kultuvralasj prográmma.

Lågå ienebu kultuvralasj prográmma birra

Ådåsa