Ållestjåhkanibme gålgådismáno 11. - 13. b

Sámedikke ållestjåhkanibme álggá dijstagá gålgådismáno 11. b kl. 09.00 ja låhpaduvvá duorastagá gålgådismáno 13. b. 

Gehtja ássjelistav ja prográmmav

Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov er ute på høring

Høringsfrist er 22. desember 2022. Les mer

Ådåsa