Støttemateriell-videoer i de samiske språkfagene

Sametinget lanserer for første gang støttemateriell-videoer i de samiske språkfagene, knyttet opp mot fagfornyelsen og nye læreplaner.

Samisk som førstespråk er både et språkfag og danningsfag. Faget skal sikre trygge språkbrukere og språklærere i det samiske samfunnet. Samisk som andrespråk har samisk språkglede som fundament. Sterke språkmodeller skal utvikle elevens samiske språk i faget.

Videoene er ment å være til god hjelp og motivasjon i samiskopplæringen, og skal inspirere i hvordan man kan bruke de nye læreplanene, både i samisk som første- og andrespråk.