Válga

Norggas lea sámediggeválga juohke njealját jagi. Buot sápmelaččat geat leat Sámedikki jienastuslogus besset jienastit. 

Sámediggeválggat dollojuvvojit seamma beaivvi go stuoradiggeválggat. 2021:s lea válgabeaivi mánnodaga čakčamánu 13. beaivvi.