Mij dáhpáduvvá?

Ållestjåhkanibme snjuktjamáno 5.-8. b. 2024

Sámedigge vuorot ålles snjuktjamánotjåhkanimev giehtadalátjit Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå rappårtåv. Ållestjåhkanibme álggá dijstagá snjuktjamáno 5. biejve ja låhpaduvvá bierjjedagá 8. biejve.

Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå rappårtå giehtadallama aktijvuodan le Sámedikken vijdes kultuvralasj prográmma.

Gehtja ássjelistav ja prográmmav ållestjåhkanibmáj

Lågå ienebu kultuvralasj prográmma birra

Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå rappårttå 

Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnå rappårtå giehtadallam sjaddá histåvrålasj dáhpádus Sámedikke ållestjåhkanimen, ja stuorámus ájnegisássje majt Sámedigge la giehtadallam dá rádjáj. Sámedikkeráde åvdet tjoahkkáj 8 ássje giehtadallamij snjuktjamáno ma guosski rappårtåv. 

Lågå ienebu rappårtå giehtadallama ja daj 8 ássjij birra

Ådåsa