Valgresultater

Valgresultater

Foreløpige resultater fra sametingsvalget 2021 vil publiseres på nettstedet valgresultat.no.

Når de endelige valgresultatene er ferdige og godkjente, så kommer Sametinget til å publisere dem på vår nettside.

Les mer om hva som skjer fra valgdagen til det nye Sametinget er konstituert 20. oktober 2021: Forberedelser til ny sametingsperiode