Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget

Politisk organisasjon

Sametingsrådet
Rådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglig politiske virksomheten. Sametingsrådets medlemmer er oppnevnt av presidenten, som leder rådet.
Plenumsforsamlingen
Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året, samme uke som komitémøtene.

Hva skjer?

25.01.2017 - 25.01.2017 Møte i Sametingets kontrollutvalg
06.02.2017 - 08.02.2017 Møte i Sametingets eldreråd
07.02.2017 - 07.02.2017 Sameparlamentarikerkonferanse 2017
06.03.2017 - 10.03.2017 Sametingets komite- og plenumsmøter
15.03.2017 - 16.03.2017 Samisk kulturnæringskonferanse 2017
20.11.2017 - 24.11.2017 Sámedikki lávdegoddečoahkkimat

Biblioteket

Foto: Sara Marja Magga
Biblioteket