Samehets.no – bagadus mo raporteret ja váidit sámecielaheami

Sáhttá leat váttis diehtit makkár vuoigatvuođat ja vejolašvuođat olbmos leat jus vásiha sámecielaheami. Danne lea Sámediggi, ovttas Politiijadirektoráhtain, almmuhan neahttasiiddu samehets.no. Neahttasiidu lea sápmelaččaid várás geat leat vásihan sámecielaheami, ja neahttasiidu bagadallá maid sáhttá dahkat iešguđet dilálašvuođas. Bagadus váldá vuolggasadjin iešguđetlágan arenaid gos sáhttá vásihit sámecielaheami.

Fina neahttasiiddus samehets.no

Ođđasat

 • 21.06.2024

  Stuorra eamiálbmot luossadeaivvadeapmi čakčat

  Sámediggi Norggas ja Sámiráđđi lágideaba 2nd International Gathering of Indigenous Salmon Peoples čakčat Kárášjogas. Deaivvadeapmái čoahkkanit davveguovlluid luossaálbmogat juohkkin dihte máhtu, vásáhusaid ja digaštallat eamiálbmot hálddašeami.
 • 19.06.2024

  Ráđđeaddi/seniorráđđeaddi, ealáhusjuogus

  Sámedikkis lea rabas gelddolaš virgi ealáhusjuhkosa ráđđeaddin/ seniorráđđeaddin.Ohcanáigemearri: 10.07.2024.
 • 19.06.2024

  Áigot buoridit sámi mánáidgárdefálaldaga ja gáiddusoahpahusa

  Sámedikki evttohusa vuođul áigu ráđđehus nammadit áššedovdijoavkku mii galgá geahčadit mo sámi mánáid mánáidgárdefálaldaga sáhttá buoridit. Galgá maiddái dahkkojuvvot stuorát ollislaš bargu sámegiela gáiddusoahpahusain.
 • 18.06.2024

  Ofelastimat Sámedikkis 2024 geasi

  Sámediggi fállá ofelastimiid guđa geardde beaivái juohke árgabeaivvi geasseáigodagas, mii lea geassemánu 24. b rájes gitta borgemánu 16. b. 2024 rádjái 2024. Dasa lassin lea maid vejolaš oažžut digitála ofelastima sámediggevisttis, appa dahje...
 • 17.06.2024

  Doarjjajuolludeamit 10.06.24-16.06.24

  Doarjjajuolludeamit áigodagas 10.06.24-16.06.24, maid sámediggeráđđi lea mearridan.