Lávdegoddečoahkkimat ja dievasčoahkkin

Ovdal mearriduvvon čoahkkinplána olis doallá Sámediggi lávdegoddečoahkkimiid skábmamánu 21.– 25. beivviid 2022, ja Sámedikki dievasčoahkkima juovlamánu 5.–9. beivviid 2022. 

Loga eanet lávdegoddečoahkkimiid birra

Loga eanet dievasčoahkkima birra

Boazodoalloláhkalávdegotti boazodoalloláhkaárvalus lea gulaskuddamis

Gulaskuddanáigemearri lea juovlamánu 22. beaivvi 2022. Loga eanet boazodoalloláhkaárvalusa ja gulaskuddama birra

Geahča ovdanbuktima čakčamánu 12. b. 2022 boazodoalloláhkalávdegotti láhkaárvalusas

Ođđasat

 • 07.12.2022

  Háliidat gullat oaiviliiddát sámi mediaid birra!

  Háliidatgo searvat hábmet boahtteáiggi mediapolitihka? Sámediggeráđđi lea dál bargamin sámi mediadieđáhusain mas lea mihttun nannet sorjjasmeahttun sámi mediaid ja leat maid mielde váikkuheamen sámi almmolašvuođa ságastallamiid. Maja Kristine Jåma...
 • 06.12.2022

  Kronihkka: Nuvttá sámegielat mánáidgárddit

  Sámediggeráđi bušeahttaevttohus nuvttá sámegielat mánáidgárdesaji birra buktá sihke ilu ja digaštallama. Álggos háliidan dadjat ahte lea dehálaš digaštallan. Mis leat čielga ja čađa jurddašuvvon ákkat evttohussii, čállá sámediggeráđđi Mikkel Eskil...
 • 06.12.2022

  Sámedikki statistihkka, 4. publikašuvdna (juovlamánnu 2022)

  Dá lea njealját publikašuvdna mii čájeha Sámedikki statistihka. Publikašuvnna ulbmil lea gaskkustit movt Sámedikki doarjjaortnegat juolluduvvojit.
 • 06.12.2022

  Sáhkavuorru sámediggeráđi doaibmadieđáhussii, juovlamánu 2022

  Loga sámediggepresideantta Silje Karine Muotka sáhkavuoru sámediggeráđi doaibmadieđáhussii dievasčoahkkimis juovlamánu 6. beaivvi 2022. Silje Karine Muotka
 • 05.12.2022

  Valáštallama beaivi Sámedikkis!

  Sámediggi lea čađahan gulahallanproseassa sámi valáštallan birrasiin máŋggaid jagiid badjel, ja lea dál viimmat gearggus vuolláičállit ovttasbargošiehtadusa Sámi Valáštallan Lihtuin.