Loga munnje! - giella álggu rájes

lea prošeakta maid Norgga beale Sámediggi lea álggahan.

Mii háliidit ahte sámi mánáin galgá leat dat buot buoremus vuolggasadji giellaovdánahttimis. Dat go váhnemat, áhkut, ádját ja eará ollesolbmot lohket jitnosit mánnái, lea buorre vuođđu oahppamii ja láhčá dili lohkanhállui ja maŋit áigge lohkan- ja čállinoahpahussii.

Loga eanet prošeavtta birra

Ođđasat