Sámi giellavahkku

Golggotmánu 25. - 31. b. 2021 (vahkku 43) lea Giellavahkku. 

Sámi giellavahku ulbmil lea buoridit sámegielaid stáhtusa, ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Juste dán vahkus galget sámegielat gullot ja oidnot juohke sajis. Giellavahkus lea sierra neahttasiidu, mas gávdná prográmma, resurssaid ja dieđuid giellavahku birra: https://www.giellavahkku.org

 

Oahpásmuva Sámedikkiin 

Sámediggi fállá láidesteami gussiide sierra appa bokte. Fálaldat lea nuvttá ja sáhttá geavahuvvot vaikko goas jándoris. Jietnaláidesteapmi lea olamuttos buohkaide appa bokte man namma lea Voice of Norway. Loga eanet fálaldaga birra.

Sámediggi láve dábálaččat fállat viessočájehemiid, muhto koronadili geažil leat buot dábálaš ofelastimat heaittihuvvon dassážii go boahtá ođđa diehtu. Fina geahččame digitála čájeheami.

Ođđasat

 • 27.10.2021

  Sámediggeráđi ovddasvástádussuorggit

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka (NSR) lea juohkán sámediggeráđi ovddasvástádussurggiid odne.
 • 27.10.2021

  Guovttis golmma politihkalaš ráđđeaddis leat sajis

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka (NSR) lea nammadan sámediggeráđđái guokte golmma politihkalaš ráđđeaddis. Eirik Larsen (NSR) ja John Mathis Utsi (JSL) leaba juo álgán virggiide, ja maŋemus ráđđeaddi Guovddášbellodaga bealis ii leat vel...
 • 27.10.2021

  Eanet jienat, unnit searvan

  Vaikko ledje ge 18 proseantta eanet jienat dán jagi sámediggeválggas de njiejai searvan 1,7 proseantačuoggáin. Loga eanet válgaoassálastima birra dán artihkkalis maid Statistisk sentralbyrå/Statistalaš guovddášdoaimmahat lea čállán:
 • 26.10.2021

  Representanter valgt til komiteer, råd og utvalg

  Dievasčoahkkimis mannan vahku lei válgalávdegotti, bearráigeahččanlávdegotti ja fágalávdegottiid válljen ja lahtuid válljen Sámi parlamentáralaš ráđđái. Dás oainnát guđe áirasat válljejuvvojedje gosa.
 • 26.10.2021

  Sametingspresidentens tale til det 18. Barentsråds møte

  Sametingspresident Silje Karine Muotka holdt sin tale til det 18. Barentsråds møte i Tromsø 26. oktober 2021.